Το Βουνό/ Le Mont/ The Mount

Και το κοίταξα και το είδα. Και το ξέχασα. Ξανά και ξανά.

Je l’ai regardé et je l’ai vu. Et je l’ai oublié. A nouveau.

I looked at it and I saw it. And I Forgot it. Once more.

le nez du Melchisédech/ the nose of Melchizedek / η μύτη του Μελχισεδέκ

Ne t’en fais pas pour ta faim et ne cherche pas a calmer ta soif. C’est la patience qui gère, le monde, le maintenant.

Don’t worry about your hunger, don’t argue about your thirst. Be patient, look… Where can you look at?

Μην ανησυχείς για την πείνα σου, μη σκέφτεσαι την δίψα , κάνε υπομονή τώρα, άκου, τα πάντα…

J’y suis arrivé…

Μετά από μεγάλη διαδρομή το τοπίο άνοιξε. Οι ήχοι όλοι σταμάτησαν και δεν ήξερα αν ήμουν ανήσυχος ή ανακουφισμένος.
Η απαλότητα ήταν απαλή; Η ησυχία ήταν ήσυχη; Ο χρόνος γιατί συνέχιζε;

After a long journey the landscape unfolded. All sounds stopped and I did not know, was I worried or eased? Softness was soft? Was quietness, quiet? And Time why did it continued?

Après avoir fait un long chemin le paysage s’est ouvert. Les sons, tous, se sont arrêtés et je ne savais pas si j’étais inquiet ou soulagé. La Douceur était-elle douce ? Le silence était silencieux ? Le temps, pourquoi continuait-il ?